En gang Gardist, Alltid Gardist

Velkommen til OAGF

Oslo og Akershus Gardistforening er den største av Gardens veteranforeninger med rundt 300 medlemmer. Foreningen ble stiftet 16. februar 1950, den gang som Gardens Soldatforening.

OAGF har som formål "å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjenesten i Garden. Vi arrangerer møter, sosiale sammenkomster, turer og lignende og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste".

Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i HMKG, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere.

Tidligere gardister, befal og ansatte som har tjenestegjort i H.M. Kongens Garde fra Oslo og Akershus, og de som ikke har tilknytning til andre lokalforeninger er velkomne hos oss.

NYHETER

Her kommer det ulike nyheter fortløpende. Følg med.Lunsjen på forsvarsmuseet

Da kan vi igjen invitere til den tradisjonelle lunsjen på forsvarsmuseet. Påmelding gjøres til Asbjørn Bråthen på telefon 454 22 614 / 480 21 986.


ÅRSMØTE 2023

Nytt styre er valgt og har startet sitt arbeide.

Oversikt over styret finner du her


Oslo og Akershus Gardistforening 70 år

16. februar 1950, Gardens Soldatforening stiftes.

1963 endres navnet til Oslo Gardistforening. 

2011 blir vi Oslo og Akershus Gardistforening.


163 år

Hans Majestet Kongens Garde feiret sin årsdag, den 1. november 2019, med oppstilling i Garde leieren. Flere veterangardister var til stede og overvar oppstillingen.

prev next

Siste vakt på Akershus Festning

Siden 1891 har H.M. Kongens Garde stått for vaktholdet på Akershus festning. 1. november 2019, kl. 14:00 ble vaktordningen avviklet.

Vaktskifte ble overvært av Gardesjef, presidenten i Norges Gardistforbund, gardeveteraner og andre frammøtte.

Oslo Garnisonsforvaltning har nå overtatt vaktholdet på festningen.

prev next
  • Foto: Mahlum
  • Foto: J-R. Søderstrøm
  • Foto: J-R. Søderstrøm
  • Foto: J-R. Søderstrøm
  • Foto: J-R. Søderstrøm

Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen legges ut så fort den er klar.. Trykk på Arrangementer øverst på siden for å komme til aktivitetsplanen.


prev next
  • Gutta klare på Oscarsborg Festning
  • Forberedelse på X-plass, Oscarsborg Festning