Norske lenker

 • Forsvaret, Hans Majestet Kongens Garde

www.forsvaret.no/hmkg

 • Hans Majestet Kongens Garde, facebook

https://www.facebook.com/HansMajestetKongensGarde/...

 • Norges Gardistforbund

www.gardistforbundet.no

 • Det Norske Kongehus

www.kongehuset.no

 • Forsvarets Veteransenter

https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteransen...

 • Norges Veteranforbund for Internationale Operasjoner - NVIO

http://nvio.no/

 • 3. gardekompani, hjemmeside med blant annet terminliste
https://musikkogdrill.com/terminliste/

Våre venner i Danmark og Sverige

 • De Danske Garderforeninger

www.garderforeningerne.dk

 • Livgardets kamratförening
http://www.livgardetskamratforening.se

 • Forsvaret, Den Kongelige Livgarde (Danmark)

http://forsvaret.dk/lg/Pages/default.aspx 

 • Försvarsmakten, Livgardet (Sverige)

http://www.forsvarsmakten.se/livgardet/