Oslo og Akershus Gardistforening kan oppta personer som enten har tjenestegjort i Garden eller har vært sivilt ansatt. Vi tar imot både menige og befal. Medlemsskapet er personlig, og kan ikke overdras.


Medlemskontingenten er for tiden kr. 350,- pr år, og forfaller til betalingen 1. april hvert år. For å få stemmerett på årsmøtet, må medlemsskapet være betalt.


Oslo og Akershus Gardistforening (OAGF) er en av 6 foreninger innen Norges Gardistforbund (NGF). Det er også 3 spesialforeninger som er tilsluttet NGF. OAGF samler medlemmer fra hele landet.
Er du i tvil om det finnes lokalforening der du bor, ta kontakt med Norges Gardistforbund, tlf. +47 23 09 83 30, evt. OAGF på tlf. +47 454 22 614.


I beskjed feltet legger du inn fullt navn, adresse, telefon/mobil, fødselsdato, kompani, tropp, gardenr. (om du fikk dette) og dimisjons år.