Produkter

Produkter bestilles ved å sende en e-post til oagf@oagf.no på de produktene du ønsker å kjøpe.

Husk og oppgi fult navn, adresse, e-post, telefonnummer og den totale summen i bestillingen.

Beløpet betales til konto 7877.08.55836

Når beløpet er registrert i vår bank sendes din bestilling.

Frakt kr. 100,- må du legge til total summen.
Frakt for sending av slottsvaktmedalje kr. 160,-