Styret i

Oslo og Akershus Gardistforening


Styret velges på/av årsmøtet. Årsmøtet består av medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, disse har dermed stemmerett. Medlemmer kan ikke møte/stemme ved fullmakt.

Tradisjonen tro møtes alle ved statuen over falne gardister fra 2. verdenskrig for kransnedleggelse, der etter går turen videre til årsmøtelokalene.

Årsmøtet holdes, som regel, i befalsmessen i Huseby leir. Og ved dets start bæres OAGF-fanen inn, og det blir blåst "Veteransignal".

Blant saker som behandles på årsmøtet er;

styrets årsberetning og regnskap for foregående år samt revisorberetning, evt. godtgjøring til styret, styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år, innkomne forslag/saker og valg av personer til ulike verv. Sistnevnte legges frem av valgkomitéen. Etter årsmøtets slutt deles det ut års medaljer (10, 25 og 50) og evt. hederstegn.

Som avslutning på årsmøtet synges "Gardevise" og fanen føres ut.