Om OAGF

Formålsparagraffen til NGF har OAGF adoptert, og vi gjennomfører ulike samlinger, møter, reiser og ikke minst festligheter for å holde på kameratskapet. På de fleste arrangementene tar vi våre ektefeller med oss, om det nå er på et julebord, en konsert eller på et annet arrangement. Vi holder kontakten med Garden og dens gjøremål gjennom bladet Gardisten, et blad som kommer ut i 4 – 5 nummer i året. Her har veteranvirksomheten 4 – 5 sider om sitt arbeid, mens Garden fyller de øvrige sidene. Bladet er av meget god standard, og blir ofte utpekt til beste blad innen Forsvaret. Dette bladet får alle medlemmer tilsendt.


OAGF i dag

Vi er en veteranforening for tidligere gardister og sivilt ansatte. Vi ble etablert i 1950, og har således holdt på i 70 år. Vår formålsparagraf er å bevare det gode kameratskapet fra vår tjenestetid i Garden, men også arbeide for å bedre situasjonen for de inneværende gardistene.

Vi kan gi noen eksempler:


POKAL TIL BESTE IDRETTSGARDIST

Ved hver dimmisjon deler OAGF ut pokal til beste gardist innen idrett. Denne pokalen deles ut på dimmisjonsoppstillingen til hvert kompani, og kp5 får pokalen to ganger i året. Pokalen er en flott forsølvet pokal med inskripsjon. Pokalen er ettertraktet blant gardistene. OAGF vil ha bilde av hver gardist som vinner denne pokalen, og dette bilde vil vi sende til vedkommende gardists lokalavis, slik at vi får omtale om Garden og dens tjeneste. Det er her vi legger grunnlaget for rekrutteringen til veteranvirksomheten.

KRINGLE

OAGF har i alle år prøvd å gjøre "alle til lags". DVS vi har premiert de beste med vår idrettspokal. Men vi vil også finne den jevne gardist, og hedre denne på en god måte. I mange år delte vi ut en kringle til en gardist som hadde bursdag, eller til en gardist som kanskje hadde vært uheldig på en lei måte. I de senere årene har vi besøkt vaktstedene som Garden bekler; Skaugum, Slottet, Akershus og Husebyleiren. Her gar vi hatt med kringle til alle vaktgardistene, noe som har vært meget populært. Mandag etter Gardens festkonsert i januar, har vi besøkt Kp3 med kringle, og takket for en fin konsert. Ved oppstillingen til Gardens bursdag i november i 2011, ble en av gardistene syk, og besvimte på oppstillingsplassen. Dette ble selvfølgelig fotografert av Aftenposten, og et noe leit bilde ble plassert på side 2 i Aftenposten. Vi i OAGF mente dette var unødvenig, så vi gikk på besøk til den uheldige gardist, og overleverte vår kringle.

JULE- og NYTTÅRSVAKTEN

Hver jul- og nyttårskveld går representanter fra HM Kongens Garde rundt på alle vaktstedene og deler ut gaver til alle som er på vakt. På julaften er det som regel gardesjefen som reiser rundt og på nyttårskvelden er det NK som reiser. Vi fra NGF får hvert åer lov til å være med, og vi har også gaver med oss. I de senere årene har NGF i samarbeid med alle de11 lokalforeningene gitt hver enkelt gardist et kaffe krus. På kaffekruset er det avbildet alle kp-fendlene, samt monogrammet til alle de kongene Garden har tjenestegjort under fra 1856.

KONGENS INSPEKSJON

Hvert år i juni måned, gjerne i forbindelse med Gardens dag, vil HM Kong Harald inspisere sin egen militæravdeling. Både Garden og Husebyleiren pynter seg til denne aktivitet og vi veteraner pynter oss litt ekstra. Denne dagen tar vi på oss vår egen veterandress, blå blazer, grå bukse, hvit skjorte, vårt eget slips samt sorte sko. Og vi stiller på oppstillingsplassen sammen med Garden. Kongen vil alltids inspisere Garden, og han kommer svært ofte bort og inspiserer oss veteranene. Nils Egelien stiller sort sett oss veteraner, og den "passiaren" kong Harald og Nils har FØR inspeksjonen, skulle vi andre så gjerne ha overhørt.

 DIVERSE VAKTOPPDRAG   

*

FOR ØVRIG   

Vi bidrar til Gardens Dag med egen stand for alle foreningene. Vi deltar aktivt på alle steder hvor Garden opptrer, Gardens Dag, Gardens festkonsert, Tattoo og andre steder hvor det må være en opptreden.

I 2011 endret vi navn til Oslo og Akershus Gardistforening, og dette forplikter. Vi vi ha informasjonsmøter og samlinger over hele Akershus, så følg med i lokalpressen, kanskje kommer vi til deg.


Historie

Det hadde eksistert soldatforeninger i flere år før krigen 1940-1945, og flere ganger har det også være stiftet (og avsluttet) gardistforeninger. Det ble først etter krigen påbegynt et arbeide som skulle bære frukter. Ildsjelen i dette arbeidet var oberstløytnant Axel Jacob Thaulow Petersson, som var Gardens første sjef etter krigen. Han var også kompanisjef i 4. gardekompani i 1940. Det ble nedsatt en komité som skulle se på saken, hvor det blant annet ble bestemt å sette inn annonse i de fleste riksavisene i håp om å få kontakt med så mange gardister som mulig. Men det er oberstløytnant Petersson som er pådriveren for at foreningen ble stiftet. Det ble invitert til stiftelsesmøte i Husebyleieren 16. februar 1950. Deltakerne møttes på Hovseter, og marsjerte med musikk inn i leiren. Her var det blomsternedleggelse på minnesmerket over falne gardister fra 1940. Foreningen ble stiftet i den gamle kinosalen, og fikk navnet Gardens Soldatforening. De to første formenn, Thorolf Chr. Eriksen og Lars Fronth, viste en entusiasme uten like for utviklingen av GSF, og dette engasjementet smittet over på de andre deltakerne. I de gamle papirene fra den gang står det om disse to herrene: ” Den mest formelle og administrative var nok Fronth, men Eriksen var den mest spirituelle. Hans mange versifiserte bordtaler husker flere av oss ennå”.


Foreningens fane

En av de første store oppgavene foreningen tok ansvar for, var å skaffe seg en fane. Alle andre soldatforeninger hadde sine egne, og hvorfor skulle ikke Gardens Soldatforening ha sin egen? Hvit er fargen til det kongelige livregimentets fane. Således er Gardens egen fane hvit. Vår egen fane ble i likhet med Gardens fane også kantet med gull. Dette var et meget stort løft for foreningen, og innsamling av midler gikk tregt. Tilslutt så en av stifterne, Erling Carelius, seg lei på dette maset, og han gav foreningen et rente- og avdragsfritt lån på hele beløpet. Dette ble ordnet på den måten at Carelius ble ført opp som kreditor i foreningens regnskap, et tall som ble lest opp på de følgende årsmøter. Til slutt så Carelius seg lei på denne oppramsingen, så han strøk hele lånet. Derved betalte han fanens kostnader av egne midler.

prev next
  • Oslo Gardistforenings Fane
  • Oslo og Akershus Gardistforenings Fane
  • OAGF's nye Fane