Styret i

Oslo og Akershus Gardistforening


Styret velges på/av årsmøtet. Årsmøtet består av medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, disse har dermed stemmerett. Medlemmer kan ikke møte/stemme ved fullmakt.

Tradisjonen tro møtes alle ved statuen over falne gardister fra 2. verdenskrig for kransnedleggelse, der etter går turen videre til årsmøtelokalene.

Årsmøtet holdes, som regel, i befalsmessen i Huseby leir. Og ved dets start bæres OAGF-fanen inn, og det blir blåst "Veteransignal".

Blant saker som behandles på årsmøtet er;

styrets årsberetning og regnskap for foregående år samt revisorberetning, evt. godtgjøring til styret, styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år, innkomne forslag/saker og valg av personer til ulike verv. Sistnevnte legges frem av valgkomitéen. Etter årsmøtets slutt deles det ut års medaljer (10, 25 og 50) og evt. hederstegn.

Som avslutning på årsmøtet synges "Gardevise" og fanen føres ut.

Styreleder

Jørn S. Bjørnstad 

Har vært medlem av OAGF siden 2005. Han var i Garden i perioden 2004/2005. Jørn leder styrets arbeid og han er kontaktperson mot utenlandske Gardeveteran-foreninger. Jørn er også styremedlem av Norges Gardistforbund (NGF).

Myrlia 58, 1453 Bjørnemyr

+47 482 71 640

mailto:jorn.seglen.bjornstad@oagf.no


Styremedlem/Kasserer

Atle Bergsrud

Atle er kasserer og fører tilsyn av medlemsregisteret.


Ullerålsgata 55, 3513 Hønefoss


mailto:atle.bergsrud@oagf.no 


Varamedlem

Erik Leinaas

Erik har vært medlem av OAGF siden xxxx, han var i Garden i 1958-1959. Erik er ansvarlig ved ulike vaktoppdrag OAGF påtar seg, her kan nevnes blant annet VM på ski i Oslo 2011 og VM i skiskyting i Oslo 2016. I 2017 skal vi blant annet bistå på Norway Cup.

KP4

Brannfjellveien 8C, 1181 Oslo

+47 911 30 154

mailto:erik.leinaas@oagf.no


Varamedlem

Harald Kaldestad


Varamedlem

John Ulverud

Styremedlem

Ragnar Askeland

+47 918 05 035

mailto:ragnar.askeland@oagf.no


Styremedlem/Sekretær

Jan-Erik Skjeggerud

Har vært medlem av OAGF siden 1992, han var i Garden i 1991-1992. Jan-Erik er sekretær og fører styrereferater. Jan-Erik har også tidligere vært styreleder og er i dag også IT ansvarlig i forbundet (NGF).

KP2

mailto:jan.erik.skjeggerud@oagf.no 

 

Styremedlem

Jan-Robert Søderstrøm

Hær vært medlem av OAGF siden 2015, han var i Garden i 1969-1970.

KP5

Vækerøveien 132A, 0383 Oslo

+47 909 59 159

mailto:jan.r.soderstrom@oagf.no


Varamedlem

Frank Nilssen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.