En gang Gardist, Alltid Gardist

Velkommen til OAGF

Oslo og Akershus Gardistforening er den største av Gardens veteranforeninger med rundt 400 medlemmer. Foreningen ble stiftet 16. februar 1950, den gang som Oslo Gardistforening.

OAGF har som formål "å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjenesten i Garden. Vi arrangerer møter, sosiale sammenkomster, turer og lignende og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste".

Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i HMKG, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere.

Tidligere gardister, befal og ansatte som har tjenestegjort i H.M. Kongens Garde fra Oslo og Akershus, og de som ikke har tilknytning til andre lokalforeninger er velkomne hos oss.

NYHETER

Her kommer det ulike nyheter fortløpende. Følg med.Aktivitetsplan 2019

Aktivitetsplanen for 2019. Trykk på Arrangementer øverst på siden for å komme til aktivitetsplanen.


prev next
  • Gutta klare på Oscarsborg Festning
    Gutta klare på Oscarsborg Festning
  • Forberedelse på X-plass, Oscarsborg Festning
    Forberedelse på X-plass, Oscarsborg Festning