En gang Gardist, Alltid Gardist

Velkommen til OAGF

Oslo og Akershus Gardistforening er den største av Gardens veteranforeninger med rundt 400 medlemmer. Foreningen ble stiftet 16. februar 1950, den gang som Oslo Gardistforening.

OAGF har som formål "å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjenesten i Garden. Vi arrangerer møter, sosiale sammenkomster, turer og lignende og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste".

Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i HMKG, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere.

Tidligere gardister, befal og ansatte som har tjenestegjort i H.M. Kongens Garde fra Oslo og Akershus, og de som ikke har tilknytning til andre lokalforeninger er velkomne hos oss.

NYHETER

Her kommer det ulike nyheter fortløpende. Følg med.



HKH Kronprinsregentens inspeksjon av HM Kongens Garde

Årets inspeksjon av HM Kongens Garde vil denne gangen bli gjennomført på Festningsplassen på Akershus Festning da x-plass i Huseby Leir er stengt. Det er HKH Kronprinsen som vil inspisere Garden på vegene av HM Kong Harald.

Fredag 7. juni, kl. 12:00

Det er ikke anledning til  å komme inn med bil.


Gardens Dag

Gardens Dag var i utgangspunktet avlyst i år grunnet arbeidet i Huseby Leir og en stengt x-plass. Men Gardesjefen ønsket ikke å avlyse dette, derfor er det avgjort at Gardens Dag går som normalt, det vil si utenfor Huseby Leir og området rundt.

Søndag 23. juni, kl. 11:00 - 18:00


Årsmøte 2019

Årsmøtet ble gjennomført 25. april med over 40 personer til stede.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre,

Styreleder Jørn S. Bjørnstad

Styremedlem (sekretær) Jan-Erik Skjeggerud

Styremedlem (kasserer) Atle Bergsrud

Styremedlem Ragnar Askeland

Styremedlem Jan-Robert Søderstrøm

Varamedlemmer;

Erik Leinaas, Harald Kaldestad, Frank Nilssen, John Ulverud.

Det nye styret vil ha sitt konstituerende møte 23. mai.


På slutten av årsmøtet ble det delt ut årsmedaljer og hedersbevisning. Vi kommer tilbake til dette.


Aktivitetsplan 2019

Aktivitetsplanen for 2019. Trykk på Arrangementer øverst på siden for å komme til aktivitetsplanen.


prev next
  • Gutta klare på Oscarsborg Festning
    Gutta klare på Oscarsborg Festning
  • Forberedelse på X-plass, Oscarsborg Festning
    Forberedelse på X-plass, Oscarsborg Festning